Educația parentală-Arta de a fi părinte

Educația parentală-Arta de a fi părinte

Educația în familie   Cu toții știm că cel mai iubit educator și primordial în evoluția copilului este părintele. Mediul în care copilul se naște...
Educația în familie   Cu toții știm că cel mai iubit educator și primordial în evoluția copilului este părintele. Mediul în care copilul se naște și trăiește în primii ani ai vieții, se dezvoltă și se formează este familia. Așadar, educația parentală este esențială dar și   complementară tipurilor de educație primită de către copil ulterior, pe parcursul evoluției lui. Învățarea primelor comportamente sociale, prin imitație și interacțiune se produce în mica copilărie și e dependentă de tipul relațiilor din familie. Pentru că familia oferă copilului atmosfera necesară echilibrului personalității sale. Calitatea de părinte cu atitudine pozitivă trebuie să aibă în atenție...